Delivery of Aqua Merdø to DESS Aquaculture Shipping AS

Ny slaktebåt overlevert fra Myklebust Verft til DESS Aquaculture Shipping AS.

I dag ble slaktebåten Aqua Merdø ferdigstilt og overlevert til eier DESS Aquaculture Shipping AS. Båten er bygget på Myklebust Verft og designet av Salt Ship Design. Aqua Merdø starter på en 10 års kontrakt med Marine Harvest om få dager og er den første i en rekke av båter selskapet har planlagt å ta i bruk på oppdrag fra havbruksnæringeni Norge og Internasjonalt.

Aqua Merdø er utstyrt med avlivings- og bløggelinje med kapasitet til å håndtere 20 000 fisk i timen og båten kan frakte hele 400 tonn nedkjølt fisk fra oppdrettsanlegg til videre prosessering på land.

Det er flere fordeler ved å frakte avlivet og ferdig bløgget fisk fra merd til fabrikk på land. Blant annet kan Aqua Merdø ta unna mer fisk enn en brønnbåt. Fiskevelferden er også langt bedre ivaretatt, ved at man unngår å pumpe levende fisk om bord i tanker for deretter å pumpe den samme fisken over i ventemerd før den til slutt fraktes inn i slakteriet.


Aqua Merdø spesifikasjoner


Om Dess Aquaculture Shipping AS

DESS Aquaculture er et Joint Venture mellom Marine Harvest ASA og Solstad Farstad ASA.  Selskapet har, itillegg til Aqua Merdø, 9 båter under bygging for levering frem mot 2020. Alle disse er sikret langtids beskjeftigelse fra levering.

Driften av båtene skal være fra selskapets kontor i Grimstad.