PSV fartøy

PSV fartøy

Plattform supplyskip

Spesialkonstruerte fartøyer for transport av forsyninger og utstyr til og fra offshoreinstallasjoner. Skipene transporterer stykkgods, i hovedsak i containere.