SUBSEA fartøy

Konstruksjons- og vedlikeholdsfartøy

Spesialdesignet fartøy for operasjoner på store dyp, installasjoner og vedlikehold på havbunnen.