Jobb ombord

Jobb ombord

Farstad Shipping kan tilby deg på jobb på noen av verdens mest avanserte offshoreskip med fartsområde over store deler av verden. Fokus på din utvikling med opplæring og kompetansebygging gir deg unik kunnskap og erfaring innen offshorenæringen.

Farstad Shipping er og skal være en foretrukket arbeidsgiver, og det søker vi å oppnå gjennom fokus på helse, miljø og sikkerhet, kompetansebygging, samt mulighetene våre ansatte har til å tilegne seg allsidig erfaring. Selskapet har vært en aktiv deltager i å utvikle og etablere simulatorsentre for trening i operasjoner og samhandling mellom de ulike rollene ombord i våre skip.

Viktigheten av å redusere risiko for skader og uønskede hendelser ombord har lagt til grunn for vår satsing på ny teknologi, samt utviklingen av smartere måter å jobbe på. De ansatte ombord har ved flere anledninger vært initiativtagere og bidratt med sin kompetanse i utviklingen av det som i dag fremstår som selvfølgelig utrustning og utstyr innen vår næring.

Ønsker du en spennende arbeidsplass, er du velkommen til å fylle ut en jobbsøknad maritim og sende denne til oss.